Thursday, May 20, 2010

Selamat Datang Pelajar Enam Bawah 2010

Seluruh warga KHS mengalu-alukan kedatangan warga baru KHS. Semoga peluang mendapatkan pendidikan di KHS menjadi tapak kecemerlangan anda seterusnya.